Verktyg

(2006-12-16)

Omvandla till och från olika kodningar, exempelvis urlkodning, htmlkodning och base64.

URL-avkoda: HTML-avkoda: MD5-hash: Base64-avkoda: Unescape:
URL-koda: HTML-koda: ROT-13: Base64-koda: